قدرت مهدی عج

درخواست حذف این مطلب
همونطور که در روایات اومده قدرت مهدی عج اونقدر زیاده که هیچ ی بر اون غالب نمیشه،از طرفی تمامی افرادی که بر علیه صاحب ا مان عج بلند میشن..کمپین میذارن یا گروه تشکیل میدن و...تماما محکوم به مغلوب شدن و یا گردن زدن میشه!! تمامی انبیاء واولیاءخداوند از جمله مهدی عج با گناهان بسیار مردم و گمراهی و غفلتها دچار آزار شدید شدن اما اما زمان پس ظهور زمان انتقام خداوند از ابلیسه!! یعنی دنیا گلستان میشه!! قدرت یاران مهدی عج افزایش بسیار زیادی میکنه بطوری که طبق روایات برابر با چهل مرده!! و جبهه مخالف اگر تا قبل ظهور مهدی عج پیش رفتن بعد از اون دچار پنچری و در آ سقوط و یا چپ شدن و از بین رفتن میشن یعنی این حرف کاملا سندیت داره و دنیا بکام همه مسلمانان خواهد شد.. و در جهان دینی جز نمیدرخشه...و آرزوی آدم ع تا خاتم ص و همه معصومین محقق خواهد شد!! بنابراین حواس ما باید باشه سمت عج باشیم حتی اگه تعدادی از مؤمنین بخاطر حرف حق معصوم برعلیه ش بلند شدن چرا که در اون موقع آقا عج بحکم و قضاوت حضرت ابو البشر ع و حضرت داوود و...داوری میکنه و عده ای از اصحاب عج مخالفت میکنن که با گردن زدن مولا عج مواجه میشن یعنی مهلت پرودگار یکتا برای باقی موندن این عناصر بظاهر مؤمن خاتمه پیدا میکنه!! پس جبهه مخالف مولا عج فقط نسل بنی امیه و سفیانی و ... نیست بلکه حتی مؤمنینی که غافلن ،یا جاه طلب و یا خود کامه و یا ...حقیقت کلام عج رو نمیپذیرن جز افرادی که اصحاب یمین هستن!!